Sophantering

sop1 sop2 sop3

 Tänk på att ni lägger soporna i rätt fack. Det underlättar vid tömningen samt att

BRF Cedern inte blir debiterad för extra kostnader. Vi har kärl för plast och metall.

OBS! Matavfall skall läggas i rätt avfallscontanier.

Övrigt som lampor, kaffekokare m.m. är avfall vi inte kan ta emot i vårt miljöhus.