Förråd

Till varje lägenhet hör det ett förråd och ett kallmatförråd, utöver dessa finns det andra förråd som hyrs ut till boende om något är ledigt (hör med vaktmästare Roland Jönsson).

forrad nat  forrad mat