VÄLKOMMEN TILL VÅR

HEMSIDA !

Vår expedition har vi stängt. Har du frågor kontakta någon i styrelsen.

 I våra trappor finns aktuell information.   

 Årets föreningsstämma.

Stämman kommer som tidigare år att göras med poströstning. det finns fortfarande en spridning av covid-19 varianter. Allt material är utdelat i samtliga brevlådor den 3 maj-22.

Årsredovisningen 2021 finns på Mitt HSB för utskrift.

Laddning av elbilar , hybridbilar m.m.

Styrelsen har beslutat om policy angående laddning av batterier i garaget. Det är förbjudet att ladda ovanstående i garaget. Det finns inte resurser till det. Vägguttagen i garaget får endast användas till dammsugning av bilar.

Seniorfika.     

Vi har pausat vårt seniorfika under våren -22. Vi kommer att ha en em med korvgrillning för seniorerna. information kommer att delas ut.

                      Välkommen till BRF CEDERN i YSTAD